Stiftet 01.12.2010
En sportsklubb med hovedmålgruppe "godt voksne".
Flere medlemmer med meritter som tidligere aktive og profesjonelle.
Ønsker å være en klubb for de med ønske om å delta i konkurranser som er lange og krevende i Norge og i utlandet.
Et miljø preget av sunne verdier og sterkt samhold.

Besøks oss på vår hjemmeside og på Facebook.