Natt til 1.mai 2012, Drifting på Rødmyr!

Natt til 1 mai er blitt tradisjon for KNA Telemark etter flere år med dragrace på Geiteryggen flyplass. Vi måtte etter økt fly-aktivitet dessverre finne en ny arena for arrangementet og det er derfor blitt flyttet til Rødmyr.

Målsettingen for hele arrangementet er å skape et alkoholfritt tiltak for ungdom og voksne på en kveld som har vært preget av mye fyll og bråk. Det har vi virkelig klart å få til tidligere. Vi har samlet opp mot 6000 mennesker i alle aldere på disse kveldene.
Det har også vært et sterkt ønske om en vårmønstring og mulighet for å stille ut biler disse kveldene tidligere, noe som har vært umulig plassmessig tidligere år.
Det hele er basert på frivillig arbeide og overskudd er med til å drifte/utvikle KNA sitt anlegg ved Grenland Motorsport Senter.

Hvert år velges det ut noen som får deler av overskuddet. Vi har gitt både til kreftavdeling og barneavdelingen ved TSS. Det gjør vi også i år! En kjent person innen motorsport i Grenland Jan Arvid Dalen gikk bort for kort tid siden og vi ønsker å vise takknemlighet for hans tidligere innsats med å donere penger til kreftsaken i hans minne!

Frelsesarmeen i Bamble er også med å hjelper til i år. Vi vil også støtte dem med sårt tiltrengte middler.

Les mer på Natt til 1.mai hjemmeside!